Областен управител


Назначава Гинка Тодорова Райчева Областен управител на Област Хасково  с РЕШЕНИЕ на Мин.съвет № 503 от 26 юли 2023 год.

 

 

 


Контакти:

 Телефон:

Телефон: +359 38 608 011

факс: +359 38 608 050

  E-mail:

  e-mail: oblast@hs.government.bg