Показване 1 - 10 от 10
#Заглавие
 
1Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
2Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
3Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
4Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
5Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
6Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
7Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
8Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
9Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград