Областния управител на област Хасково Гинка Райчева свика извънредно Областната епизоотична комисия


На 11.04.24г от 14:30ч в ,,Малка зала” на Областна администрация Хасково, във връзка с възникналото първично огнище на ,,Инфлуенца” А (грип) по птиците в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящи се в землището на гр. Хасково- местност Идимирлийска кория, община Хасково, област Хасково, и съгласно получени лабораторни резултати от Национална Референтна Лаборатория за ,,Инфлуенца ,,А” и Нюкасълска болест по птиците” към НДНИВМИ, обявено със заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, извънредно се свика  Областната епизоотична комисия .

Д-р. Георги Илиев- директор на ОДБХ Хасково предостави информация, относно актуалната епизоотична обстановка. Фермата ще се обеззаразява, съгласно действащите ветеринарни протоколи. Следва издаване на заповед и предприемане на всички необходими мерки и изследвания спрямо ограничаване разпространението на болестта.