Област Хасково

 

 

ПДФПечатЕ-мейл

Поздрав за Великден

Четвъртък, 17 Април 2014 10:41

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО,

Поздравявам Ви по случай големия християнски празник Великден.
На този светъл ден Ви пожелавам да има съгласие и мир във всеки дом, радост и сполука. Нека бъдем богати с добри идеи и дела, да има разбирателство и взаимно уважение.
Сега, когато природата се възражда за нов живот, Ви пожелавам ново начало, което да се увенчае с успех.
Бъдете здрави и честит Великден!КАДИР ИСОВ,
Областен управител
на област Хасково


   

ПДФПечатЕ-мейл

Поздрав за юристите по случай професионалния им празник

Сряда, 16 Април 2014 09:58

УВАЖАЕМИ ЮРИСТИ,


Приемете моите поздравления по повод 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители!
За мен е чест и удоволствие да се обърна към Вас на този ден и да засвидетелствам още веднъж своето и на моя екип уважение към Вашата професия.
Поднасям искрената си благодарност за високия професионализъм и отговорност, с които практикувате една от най-почитаните, достойни и уважавани професии. Всички Вие, прилагайки или пазейки правото, ежедневно работите за върховенство на закона, за защита на правата и свободите на гражданите. Радвам се, че на територията на поверената ми област имам честта да работя с хора като Вас.
Желая Ви лично щастие, благополучие, професионална удовлетвореност и успех!
Честит празник!

С  уважение:

КАДИР ИСОВ,
Областен управител
на област Хасково

   

ПДФПечатЕ-мейл

Зам.областният управител Иван Станчев участва в заседание на ЮЦР в Пловдив

Понеделник, 14 Април 2014 16:47

Зам.областният управител Иван Станчев участва днес в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/ в Пловдив.Форумът бе председателстван от Венцислав Каймаканов, областен управител на област Пловдив. На него присъстваха Явор Гечев – заместник-министър на земеделието и храните, представители на министерства, областни управители, представители на управляващите органи на оперативните програми, кметове и др.
Г-н Гечев обсъди с членовете на РСР на ЮЦР актуални проблеми и конкретни мерки по Програмата за развитие на селските райони в Южен централен район.
Велизар Петров – управител на Областен информационен център Пловдив, представи пред членовете на РСР проект на Споразумението за партньорство на Р България с Европейската комисия. То ще представлява рамката, на база на която Европейската комисия ще отпуска средства за България по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
На заседанието областният управител на област Смолян – инж. Димитър Кръстанов, изнесе кратка презентация относно проблемите и възможностите за развитие на планинските територии на ЮЦР. Г-н Кръстанов изрази мнение, че трябва да има целенасочена подкрепа към тези планински територии, което присъстващите подкрепиха.
По време на заседанието представители на Министерството на регионалното развитие изнесоха информация относно стартирането на Третата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво.                      България е една от първите страни в Европейския съюз, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.
Представители на управляващите органи на оперативните програми запознаха членовете на РСР на ЮЦР с актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
На заседанието членовете на РСР бяха информирани относно визията на програмите за териториално сътрудничество за периода 2014-2020 г.,  отнасящи се за Южен централен район. Основната цел на тези програми е да се подкрепят усилията на българските гранични общини в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на пътната инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.
Г-жа Даниела Опълченска – началник-отдел от Главна дирекция   „Стратегическо планиране на  регионалното развитие и административно-териториално устройство“ към Министерството на регионалното развитие, запозна членовете на РСР на ЮЦР със законовите изисквания за извършване на  последващи оценки на Регионалните планове за развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г. Резултатите от последващата оценка са основа за предприемане на промени в провежданата политика за развитие на областта или общината. Препоръките от оценката се отчитат при подготовка на нови стратегически документи или актуализация на действащите.

   

ПДФПечатЕ-мейл

Посланикът на Р Турция се срещна в Хасково с областния управител

Понеделник, 14 Април 2014 12:50

Посланикът на Р Турция в България Сюлейман Гьокче се срещна днес в Хасково с областния управител Кадир Исов. Това е първа визита на висшия дипломат в областта от встъпването му в длъжност на 3 декември, м.г.
Н. Превъзходителство обсъди с г-н Исов няколко важи теми, част от които забавения ремонт на ГКПП Капитан Андреево и високия процент на пътни злополуки заради натоварения трафик на Е 80 през летните месеци, когато в Турция се връщат за отпуската си работещи в Западна Европа. Областният управител увери г-н Гьокче, че се прави всичко възможно модернизацията на ГКПП-то да приключи до 30 юни, т.г. Миналата сряда г-н Исов е получил потвърждение за спазването на този срок от зам. министъра на финансите Кирил Желев. „До края на 2014 г. ще бъде пусната в експлоатация АМ „Марица“, с което ще бъде решен проблема с изключително натоварения трафик на сегашния двулентов път през летните месеца“, каза още г-н Исов.
На срещата бяха обсъдени програмите за трансгранично сътрудничество и организирането на турско-български бизнес форум в Одрин, по подобие на проведения м.г. такъв в Хасково.
Посещението в Областна администрация е част от визитата на Н.Превъзходителство в трансграничния регион Хасково-Одрин. Г-н Гьокче бе придружаван от генералния консул на Р Турция в Пловдив Шенер Джебеджи.

На снимката: Г-н Исов подари на Н.Пр. г-н Гьокче бутилка хубаво червено вино, произведено от винарна от областта и традиционна дървена бъклица.

   
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg | Пресцентър: s.nikolova@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.