Област Хасково

 

 

ПДФПечатЕ-мейл

Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост

Петък, 27 Ноември 2015 12:43

Заповед № РД-13-87/26.11.2015г. отчуждаваща части от имоти-собственост на община Харманли, за обект "Реконструкция на електропровод 20 kV извод "Рогозиново" с трансформаторен пост, пресичащ АМ "Марица" при км 69+947

   

ПДФПечатЕ-мейл

Одобриха в Пазарджик Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на погранични, планински и полупланински слаборазвити район

Четвъртък, 26 Ноември 2015 14:55

Областният управител Станислав Дечев присъства на проведеното в Пазарджик извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Заседанието бе председателствано от Трендафил Величков, областен управител на област Пазарджик.

На заседанието присъстваха още Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; областните управители на областите Кърджали и Смолян, заместник-областният управител на област Пловдив; кметове и заместник-кметове на общини; представители на синдикални и браншови организации и НПО.

Представен бе проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони – подпрограма „Родопи“, от арх. Стойчо Мотев от Националния център за териториално развитие. Този стратегически документ се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Основната цел е преодоляването на икономическата изостаналост на въпросните райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.

Членовете на Регионалния съвет за развитие и представители на общините, попадащи в териториалния обхват на Целенасочената инвестиционна програма - подпрограма „Родопи“ обсъдиха предложения проект на Програмата. По време на заседанието бяха направени бележки, становища и допълнения в проекта на подпрограма „Родопи“. Също така бяха актуализирани списъците на проектните предложения дадени в по-ранна фаза. Взето бе решение за одобряване на Целенасочената инвестиционна програма – подпрограма „Родопи“, с направените по време на заседанието бележки, коментари и допълнения.

Светлана НИКОЛОВА

 

   

ПДФПечатЕ-мейл

Образователен форум за младите хора организира Областна администрация и Джуниър Ачийвмънт

Четвъртък, 26 Ноември 2015 09:19

Областна администрация Хасково, съвместно с Джуниър Ачийвмънт България, организира Образователен форум за младите хора и участниците в образователната система. На него от Джуниър Ачийвмънт България ще представят образователните си програми и инициативи. Форумът ще се проведе на 1 декември, 2015 г., /вторник/, от 13 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Джуниър Ачийвмънт е организация с традиции в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех.

На Образователния форум ще бъдат засегнати теми като „Компетентността „инициативност и предприемчивост“ в контекста на ключовите компетентности на Европейския съюз“, „Образователният модел на Джуниър Ачийвмънт за развитие на потенциала на младите хора чрез изграждане на базова икономическа и финансова грамотност, предприемачески умения, умения за управление на кариерата и дигитални такива“, „Образователни програми и инициативи на Джуниър Ачийвмънт България за начален, прогимназиален и гимназиален етап“ и др.

Областна администрация кани преподаватели, ученици, представители на работодателски организации и всички заинтересовани граждани да участват в Образователния форум.

Светлана НИКОЛОВА

   

ПДФПечатЕ-мейл

Решение на МС №896/2015г. и обявление за отмяна на отчуждаване на части от поземлени имоти

Сряда, 25 Ноември 2015 12:04

С писмо наш вх. № ДС-24-52/19.11.2015г. до Областния управител на област Хасково, до кмета на община Любимец , Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост, е изпратил Решение на МС №896/2015г. и обявление, в което се оповестява за отмяна на отчуждаването на части от поземлени имоти

Решение №896/12.11.2015г. Обявление към Решение №896

   
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg | Пресцентър: s.nikolova@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.