Област Хасково

 

 

ПДФПечатЕ-мейл

Станислав Дечев: “В Хасково няма да бъдат настанявани бежанци“

Петък, 02 Октомври 2015 15:08

„В Хасково няма да бъдат настанявани бежанци в бившите казарми, те дори не са оглеждани за такава цел“, това заяви на пресконференция днес временно изпълняващият длъжността областен управител на Хасково Станислав Дечев. Пред журналисти той показа становище за отказ и несъгласие за настаняване на бежанци в Хасково и региона, което е изпратено от областна администрация още на 21 юли до Държавната агенция по бежанците и правителството. Станислав Дечев уточни, че е свикал пресконференцията, провокиран от изказване на кандидати за кметове на Хасково и Димитровград, че бежанци могат да бъдат настанени в хасковските казарми. Дечев допълни, че областна управа има становище да не се настаняват повече бежанци в центъра в Харманли, за да не се увеличава капацитета му. В момента там има около 500 души, което е много под местата там.

   

ПДФПечатЕ-мейл

Областните координационни механизми по деинституционализация ще продължат своята дейност и след края на проекта

Петък, 25 Септември 2015 14:52

Представители на Областна администрация Хасково участваха в Конференция на тема „Областен координационен механизъм по деинституционализация – в подкрепа на децата и семействата”. Конференцията се проведе в София като част от дейностите на проект „ОКМД – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури”, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 год.

В рамките на проекта в област Хасково, със заповед на областния управител в началото на м. юни 2015 г., бе създаден Областен координационен механизъм по деинституционализация, имащ за цел подобряване въздействието и практическото приложение на областните политика за деца чрез платформа за междусекторно партньорство, с опростени и ефективни правила, ориентирани към вземане на ефективни решения в полза на децата, както и на семейства от местни общности, изпитващи затруднения в отглеждането на децата си.

На конференцията бяха отчетени положителните резултати от действието на проекта, свързани основно с ефективно създадени и действащи Областни координационни механизми в 12 области в страната, отчетоха се постигнатите успехи на национално и областно ниво в сферата на деинституционализацията. Единодушно бе решено ОКМД да продължат да функционират и след приключване на проекта както за разрешаване на казуси, свързани с деинституционализацията на деца, така и като помощни механизми в процеса на разработването на Областните социални стратегии за развитие през новия програмен период 2014-2020 год.

Светлана НИКОЛОВА

   

ПДФПечатЕ-мейл

Поздрав по случай мюсюлманския празник Курбан байрам

Четвъртък, 24 Септември 2015 13:12

Уважаеми мюсюлмани, 
Приемете моите и на моя екип сърдечни поздравления по случай големия мюсюлмански празник Курбан байрам.
На този свещен за Вас ден, който почита и символизира помирението и опрощението, ви пожелавам от все сърце мир, сговор и благополучие.
Нека се множат добрите дела и успехите. 
И разбира се, желая най-вече здраве – има ли го, всичко се постига. 
Честит Курбан байрам!

Станислав Дечев

Зам. областен управител на област Хасково

   

ПДФПечатЕ-мейл

Ако няма обединение във ВиК сектора, област Хасково няма да получи финансиране по ос „Води” на ОПОС 2014-2020

Сряда, 23 Септември 2015 11:24

Вьв връзка с публикации в медиите, отразяващи намеренията на г-н Георги Иванов – понастоящем кандидат за кмет на община Хасково и г-н Тодор Ташев – досега общински съветник в ОбС Димитровград, да възпрепятстват процеса на консолидация във ВиК – сектора в област Хасково, Областна администрация Хасково счете за необходимо да публикува следната коректна информация по въпроса, който, безспорно е от голям обществен интерес.. Това е и наложително поради необходимостта да не се създават грешни нагласи в обществото във връзка с предстоящите възможности за развитие във ВиК-сектора за територията на областта.

Област Хасково остава единствената област на територията на страната с 2 асоциации по ВиК и 3 оператора, заради което не може да бъде финансирана по ос „Води” на ОПОС 2014-2020, освен ако не бъдат предприети действия за обединяване до края на 2015 г.

В съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по която са осигурени над 2,5 млрд. лева за повишаване качеството на питейните води, средствата от Програмата ще се разпределят само между консолидирани ВиК оператори, сключили договор с асоциация по ВиК. Ако процедурата по обединяването на операторите и съответно преминаването на Община Димитровград и Община Стамболово изцяло към „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” се проточи във времето, ще бъде изгубена възможността нашата област да кандидатства по Програмата.

В случай, че гореспоменатите господа реализират идеите си, област Хасково е обречена да остане най-ощетената област в България, въпреки неотложната нужда от подобряване на качеството на питейната вода на населените места, т.к. това пряко засяга не само населението на общините Хасково и Димитровград, но и всички останали общини в региона.

В тази връзка, очакванията на г-н Иванов да получи финансиране от 86 млн. лева през новия програмен период 2014-2020 г. са обречени на провал поради това, че политиката която прокарва е в пълно противоречие с европейската и съответно с изискванията на Оперативна програма „Околна среда". В случай, че общините в област Хасково не се обединят до края на тази година, ще е възможно да реализират проекти свързани с ВиК – мрежата единствено със средства от собствените си бюджети.

В допълнение, към настоящия момент, от Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения BG16MOP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" на стойност 61 512 000 лв. (шестдесет и един милиона петстотин и дванадесет хиляди лева). Цел на процедурата е подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и пакет документи за последващо финансиране по ОПОС 2014-2020 г. за 14 консолидирани райони на 14 ВиК оператора. Област Хасково не е сред тях. Информацията е публична и достъпна за всеки заинтересован на страницата на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г.

Областна администрация Хасково адмирира вземането на мотивирани решения в резултат на проведен конструктивен диалог на база конкретни данни и направени анализи и има готовност за провеждането на такъв.

Светлана НИКОЛОВА

   
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg | Пресцентър: s.nikolova@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.