Област Хасково

 

 

ПДФПечатЕ-мейл

ДАБ прие предложението на областния управител за вечерен час в РПЦ Харманли

Петък, 30 Януари 2015 11:14

В центровете на ДАБ на територията на Р България е въведен вечерен час, оповестиха вчера много медии в страната. Това на практика е изпълнение на искането на областния управител на област Хасково Добри Беливанов. Непосредствено след срещата в Харманли с главния секретар на ДАБ Златко Александров и гражданите, провела се на 22 януари, 2014 г., областният управител изпрати писмо до ДАБ. Едно от исканията в него бе, цитирам: „да се преразгледа и едно от вътрешните правила, а именно крайния час, след който центъра вечер не се напуска. Повечето от харманлийци са на мнение, че той трябва да е по-ранен от 22 ч. Ще бъде добре, ако този час е съобразен със зимното и лятното часово време“.    
Вчера бе оповестено именно това – вечерният час е 20 ч. за зимното часово време и 22 ч. – за лятното.
От Областна администрация очакваме и информация за дейността на охранителната фирма на територията на РПЦ Харманли. По думите на много харманлийци, тя е незадоволителна.
Изпратено е също така писмо до Министерството на вътрешните работи с мотивирано предложение за обособяване в областта на специализирана жандармерийска част.

   

ПДФПечатЕ-мейл

Нов момент в план-приема за следващата учебна година – въвеждане на защитени професии

Сряда, 28 Януари 2015 15:15

Държавният план-прием за учебната 2015/2016 г. бе обсъден днес на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието бе водено от Милена Рангелова, зам. областен управител и председател на Комисията по заетост. Тя информира присъстващите, че държавния план-прием за учебната 2015/2016 г. е бил подложен на коментар и дискусия на редица срещи между РИО Хасково, Областна администрация и директорите на училища, включително на кръгла маса, проведена на 16.01.2015 г. в Областната администрация с участието на държавни структури, работодателски организации и социални партньори от областта.
Иван Панайотов - началник на РИО Хасково, подробно запозна присъстващите с предложението на инспектората за държавния план-прием за учебната 2015/2016 г. в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални училища в област Хасково.
В края на презентацията г-н Панайотов отбеляза новия момент от тази година в план-приема, свързан с въвеждането на „защитени” професии, които не се възприемат като много престижни от  младите хора, но са необходими за регионалната икономика. Въвеждането на такива професии се налага и заради резкия спад в броя на учениците в тях за последните години. Г-н Панайотов уточни, че все още няма акт на МС за критериите за  определянето на „защитени” професии, но запозна присъстващите с насоките, дадени от Министерство на образованието и науката, според които признаването на „защитена” професия става след покриване на минимум два от предварително зададените критерии. Г-н Панайотов представи пред присъстващите предложенията на РИО Хасково за „защитени” професии за учебната 2015/2016 г. с прием след завършен 8-и клас, а именно специалностите "Газова техника" в Професионалната гимназия по транспорт и "Машини и съоръжения за заваряване" в Професионалната гимназия по механо и електротехника.
Янчо Янев - председател на ХТПП, отбеляза, че наистина е много важна връзката между  излизащите от училище специалисти и търсенето на работна ръка от бизнеса. Той уточни, че е добре да се поощряват училища, от които излизат добре подготвени, със знания и опит в практиката ученици. В тази връзка г-н Панайотов допълни, че с въвеждането на дуалната форма на обучение голяма част от обучението ще се извършва в бизнес среда и наистина ще излизат по-подготвени кадри. При дуалната система на обучение имаме повече практика и по-малко теория, като учебните планове се съобразяват и нагласят към изискванията на местния бизнес.
Василка Иванова – председател на РС на КНСБ Хасково отбеляза, че така представения план-прием е професионално изготвен на база на отчитане на тенденциите на пазара на труда и потребностите на бизнеса. Тя подчерта, че е много добра инициативата с провеждане на предварителни срещи, обсъждания и коментари по приема, като за следващи години може тези срещи да стартират още със започването на учебната година.
План-приемът за учебната 2015/2016 г. подлежи на разглеждане и окончателно одобрение от МОН.

   

ПДФПечатЕ-мейл

Министър Лиляна Павлова и нейният екип ще дискутират в Хасково въпроси относно енергийното обновяване на българските домове

Вторник, 27 Януари 2015 13:22

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще присъства на среща с граждани в Хасково, на която ще бъдат дискутирани въпроси относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 2015 и 2016 г.  Срещата ще се проведе на 31 януари, 2015 г. /събота/, от 11 ч. в голямата зала на Дома на техниката /НТС/ в Хасково.
За да обяснят подробно на гражданите всички аспекти на тази програма, с министър Павлова ще бъде и целият неин екип по енергийното обновяване на българските домове. На срещата ще присъства областният управител Добри Беливанов, кметове от областта и представители на общинските администрации.
Каним на срещата всички домоуправители и заинтересовани граждани.

   

ПДФПечатЕ-мейл

Комисията по заетост ще обсъди утре държавния план-прием за следващата учебна година

Вторник, 27 Януари 2015 13:20

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково ще проведе заседание на 28 януари, 2015 г. /сряда/, от 10.30 ч., относно държавния план-прием за следващата учебна година. Срещата ще бъде в малката зала до кабинета на областния управител.
На нея ще бъде обсъдено и съгласувано предложението на Регионалния инспекторат по образование в Хасково за държавния план-прием за учебната 2015/2016 г., в съответствие с чл. 25, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 48, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

   
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg | Пресцентър: s.nikolova@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.