Област Хасково

 

 

ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.

Сряда, 26 Август 2015 11:53

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1054//22.06.2015г. и заповед № РД-11-1388/20.08.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ и в допълнение към моя заповед № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г. във връзка с констатирано огнище на болестта Заразен нодуларун дерматит и усложняване на обстановката в област Одрин, Република Турция.

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на Област Хасково.

2. Да се засилят мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни на територията на Област Хасково.

3. Забранява се предвижването на едри и дребни преживни животни на територията на Област Хасково.

4. Органите на ОДБХ гр. Хасково и органите на МВР да организират съвместно контрола върху забраната за търговия и предвижване на едри преживни животни.

5.  Директорът на ОДБХ гр. Хасково да информира кметовете на населените места в Област Хасково, както и лицата, отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

6. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира запознаване на фермерите в населените места в Област Хасково с начините на извършване на дезинсекция, както и с подходящите инсектициди.

7. Кметовете на населените места да оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Красимир Бончев – главен експерт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Хасково.

 

 

ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ

Областен управител на област Хасково

 

   

ПДФПечатЕ-мейл

Областният управител се преклони пред паметта на героите от Шипченската епопея

Събота, 22 Август 2015 15:13

Областният управител г-н Добри Беливанов поднесе венец на Паметника на Свободата на връх Шипка и се преклони пред паметта на героите от Шипченската епопея. Това стана днес на Националното честване по случай 138 години от Шипченската епопея. Честването е под патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев.

То започна с туристически походи до знакови места, състезание по изкачване на сълбите до Паметника на Свободата, открит урок по история и възстановка на боевете.

Светлана НИКОЛОВА

   

ПДФПечатЕ-мейл

Съвместна работна среща с представители на БАИ и общините от област Хасково

Понеделник, 10 Август 2015 10:01

Областна администрация Хасково със съдействието на Българската агенция за инвестиции, организира работна среща на тема "Инвестиционни проекти с общинско значение, сертификати за инвестиции клас "В"". Срещата ще се проведе на 10 август, 2015г., понеделник, от 13.30 часа, в зала "Марица" на Областна администрация Хасково. Преди началото на мероприятието - от 13 часа, е предвидена пресконференция за журналистите.

Целта на организираната работна среща е да се подпомогне прилагането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общините от област Хасково в съответствие със Закона за насърчаване на инвестиции.

   

ПДФПечатЕ-мейл

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Сряда, 05 Август 2015 10:10

Уточнение във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с появили се публикации в медиите, в които се твърди, че в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разходите за строителен надзор не са допустими за финансиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщава, че Програмата е изцяло съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията. Процесът по обновяване на одобрените сгради следва реда, определен в закона и извършването на строителен надзор е основен елемент от осъществяването на контрол върху строителните и монтажни работи.

Съгласно Методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор,  а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол.

Съгласно Методическите указания всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.

Писмо от МРРБ до КСБ относно допустимостта на разходите за строителен надзор по Програмата

Линк към публикацията в сайта на МРРБ

   
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg | Пресцентър: s.nikolova@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.