Tелефони за сигнали на жертвите на домашно насилие


гр. Хасково

ул. Пирин 9

тел: 038 624 685

0878 567 659; 0877 220 655


гр. Димитровград 

ул. Св Климент Охридски 1

тел: 0391 2 50 55; 0879 132 080


гр.Свиленград

бул.България 51

тел: 0877 220 655


консултациите са напълно безплатни