Показване 1 - 14 от 14
#Заглавие
 
1Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
2Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград
3Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
4Набират юридически лица с нестопанска цел в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
5Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
6Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
7Проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) за обществено обсъждане
8Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
9Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
11Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
12Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
13Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
14Стартира набиране на офертни предложения по проекта „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията  на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови, пласмент решения“