Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева проведе работна среща с директора на РЗОК-Хасково Ирина Колева по темата за обезпечеността на лекарите


Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева проведе работна среща с директора на РЗОК-Хасково Ирина Колева, на която бе дискутирана темата за обезпечеността на лекарите на територията на региона и провеждането на кампания за справяне с проблема по места.

Броят на незаетите лекарски практики в областта е 38. Честа причина е пенсионната възраст на общопрактикуващите лекари, а след това на тяхно място трудно се намират нови специалисти, коментира д-р Невяна Сойтариева, началник контрол в РЗОК-Хасково. В две общини от областта практиките са оголени поради смърт на общопрактикуващите лекари- Тополовград и Симеoновград.

В по-труднодостъпните общини като Ивайловград и Маджарово, където се отпускат допълнителни средства заради спецификата на района, също се отчита липса на лекари. Там няма постоянно зает център на практиката, каза директорът на РЗОК-Хасково Ирина Колева.

Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева и директорът на РЗОК-Хасково Ирина Колева обсъдиха какви да бъдат стъпките, по които да върви кампанията за справяне с обезпечеността на лекарите. С цел подобряване координацията между заинтересованите звена ще се проведат срещи с кметовете на общините като основно те трябва да спомогнат за подготовката на материалната база, с която разполагат. След това ще се проведат срещи със съсловните организации като РК на БЛС за осигуряване на медицинска грижа по места при възможност.

Бе обсъдено и стартиращото днес ново мобилно приложение с цел предотвратяване на фалшиви хоспитализации. То ще съдържа информация за здравното досие на пациента, имунизационния паспорт и какви здравни услуги му се извършват. Достъпът се осъществява чрез ПИК код, който може да бъде предоставен от РЗОК, ПИК код от НАП или електронен подпис.