39,53 процента е избирателната активност в региона към 20 ч.


Изборният ден приключи успешно в секциите на територията на област Хасково.

39,53 процента е избирателната активност в региона към 20 ч. Гласувалите избиратели са 90904.

 

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО  
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г.   
Област Хасково Брой секции Брой избиратели Брой гласували избиратели  
към 11.00 ч.  избир. активност %  към 16.00 ч.  избир. активност %  към 20.00 ч.  избир. активност %   
Димитровград 91 47349 5762 12,17 12733 26,89 17787 37,57  
Ивайловград 25 6357 1068 16,80 2230 35,08 2988 47,00  
Любимец 20 7856 1629 20,74 2715 34,56 3760 47,86  
Маджарово 15 3015 540 17,91 984 32,64 1212 40,20  
Минерални бани  21 6834 1610 23,56 3094 45,27 3814 55,81  
Свиленград 43 18907 3112 16,46 5758 30,45 7966 42,13  
Симеоновград 16 6971 1011 14,50 2058 29,52 2791 40,04  
Стамболово  30 12255 1823 14,88 3402 27,76 4269 34,83  
Тополовград 24 8757 1491 17,03 2646 30,22 3739 42,70  
Харманли 45 21642 2728 12,61 5687 26,28 8263 38,18  
Хасково 154 90041 10832 12,03 23637 26,25 34315 38,11  
ОБЩО: 484 229984 31606 13,74 64944 28,24 90904 39,53