Община Димитровград рискува загуба на европейско финансиране от над 700 милиона лева във ВиК сектора за област Хасково!


“ВиК” ООД Димитровград е дружество с 51% собственост на държавата и 49% собственост на община Димитровград.

Съгласно Допълнително споразумение № 2 към "Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги" от 14.04.2016 година, сключен между Асоциация по ВиК (АВиК) и ВиКО, от 1 януари 2021 г. ВиК-Хасково трябваше да започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на община Димитровград, при вписване на реализирано преобразуване на двете търговски дружества ВиК ООД Димитровград и ВиК ЕООД Хасково или прехвърляне на търговското предприятие на „ВиК“ ООД Димитровград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково съобразно чл. 15 от Търговския закон.

Към момента все още не са изпълнени изискванията по чл.12.3 от Договора и не съществува никаква яснота кога и как ще приключи юридическата процедура по прехвърляне на търговското предприятие на ВиК ООД Димитровград на ВиК ЕООД Хасково, поради което не става ясно от кой момент ВиК ЕООД Хасково ще започне да предоставя ВиК услуги в община Димитровград.

Това излага на опасност област Хасково да не запази статута си на консолидирана територия и се рискува загуба на всякакво европейско финансиране.

179 милиона лева са заложени само за община Димитровград на базата на приетите Регионални генерални планове (РГП), а общите инвестиционни разходи за целия програмен период за ВиК-Хасково са приблизително 770 милиона лева.

Отговорността за загубата на тези средства, както и на средствата, необходими за инвестиции във ВиК системите и съоръженията към тях за цялата обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково е изключително голяма.

В момента е в ход и разработване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Хасково, засягаща и гр. Димитровград. Споменатите РПИП се разработват на базата на приети Регионални генерални планове (РГП) и допълнително проучване на нуждата от инвестиции във ВиК системите и съоръженията към тях на съответната територия. РПИП ще съдържат техническа и икономическа документация, достатъчна за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕСИФ).

Ако ВиК-Димитровград не се присъедини към ВиК-Хасково, необходимите инвестиции с безвъзмездно финансиране за цялата област няма да бъдат реализирани, а от своя страна МРРБ ще трябва да върне и финансовите средства за изготвяне на РПИП.

Финансовото състояние на ВиК-Хасково не позволява да бъдат планирани и извършавани големи инвестиции в изграждането на канализационни и пречиствателни съоръжение със собствено финансиране.

Средствата от ЕС, налични за ВиК сектора, са значителни. Реформите в отрасъла са изключително належащи и не трябва да се допусне загуба на безвъзмездно финансиране.

През годините са провеждани многобройни работни срещи за анализ на ситуацията с представители на МРРБ, КЕВР, Български ВиК холдинг, община Димитровград, ВиК дружествата и Областна администрация-Хасково. Последната такава беше инициирана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Валентина Върбева на 13 юли 2021 година в община Димитровград.

Мотивът на община Димитровград да забавя процеса по обединяване на дружествата е цената – в Димитровград плащат по 1,86 лева с ДДС за кубик вода (цена, която не е променяна повече от 10 години), а в Хасково – 3,51 лева с ДДС.

ВиК-Димитровград няма правно основание да получи разрешение за увеличение на цената за кубик вода, продава услугите си под себестойност и по този начин от няколко години работи на загуба.

Въпросът за съществуването и оцеляването на ВиК дружеството е изключително сериозен и с огромен обществен интерес. В случай, че не бъдат взети спешни мерки е налице голяма вероятност в дружеството да възникне състояние на неплатежоспоспособност, свръхзадлъжнялост и съответно да изпадне в несъстоятелност. Това би довело до много лоши последици за жителите на община Димитровград, като цената за кубик вода може да поскъпне няколкократно.

Поради гореизложеното са необходими спешни действия от община Димитровград и Общинския съвет на общината в посока преминаване предоставянето на ВиК услугите от ВиК-Хасково и запазване на статута на консолидирана територия, което от своя страна ще доведе до реализацията на необходимите инвестиции за цялата област.

Имaйĸи пpeдвид, чe инфpacтpyĸтypaтa в cтpaнaтa ce нyждae oт oгpoмни инвecтиции, изчиcлeни нa близo 12 млpд. лв., ĸaĸтo и чe пoдoбни cpeдcтвa нe мoгaт дa бъдaт ocигypeни oт цeнитe нa BиK ycлyгитe, бeз дa ce нaдвиши пpaгът нa coциaлнa пoнocимocт, e oт cъщecтвeнo знaчeниe дoизгpaждaнeтo нa cиcтeмитe дa cтaнe c мaĸcимaлнo вĸлючвaнe нa гpaнтoви cpeдcтвa oт фoндoвeтe нa EC.

Общини, ĸoитo oтĸaзвaт дa cтaнaт члeнoвe нa oблacтнитe acoциaции пo BиK, лишaвaт oт възмoжнocттa зa пoдмянa и дoизгpaждaнe нa инфpacтpyĸтypaтa c eвpoпeйcĸи cpeдcтвa. Taĸa зaдължитeлнaтa инфpacтpyĸтypa щe тpябвa дa ce финaнcиpa чpeз цeнaтa нa ycлyгитe, което ще се отрази негативно на потребителите в дългосрочен план.

България трябва да постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени.