РЗИ-Хасково извърши 558 проверки относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково


      

        Във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите и решение от заседание на ОКЗ от 09.08.2021 г., РЗИ-Хасково предоставя информация за извършените проверки за периода от 16.08.2021 г. до 20.08.2021 г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково.

 

      Общо извършени проверки – 558 бр.

Проверени са:

  • заведения за обществено хранене – 39 бр.;
  • търговски обекти – 284 бр.;
  • нощни заведения – 8 бр.;
  • обекти с обществено предназначение – 114 бр.;
  • други обекти /бензиностанции, администрации, производствени обекти/ - 94 бр., лечебни заведения и аптеки – 19 бр.

    Извършени са 46 бр. проверки от общинските администрации в общ. Ивайловград, Тополовград, Симеоновград и Хасково.

   От всички извършени проверки 75 бр. са съвместни, извършени от РЗИ и ОД на МВР и  РЗИ и ОДБХ.

  Връчени са 8 бр. предписания и 1 АУАН.