РЗИ-Хасково извърши 547 проверки относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково


 

От РЗИ-Хасково предоставиха информация за извършените проверки за периода 23.08.2021 г. - 29.08.2021 г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково. Те са проведени във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите и решение  от заседание на ОКЗ от 09.08.2021 г.

 

      Общо извършени проверки – 547 бр.

Проверени са:

  • заведения за обществено хранене – 80 бр.,
  • търговски обекти – 286 бр.,
  • нощни заведения – 14 бр.,
  • обекти с обществено предназначение – 113 бр.,
  • други обекти /бензиностанции и други/– 52 бр.,
  • лечебни заведения и аптеки – 2 бр.

   Извършени са 58 бр. проверки от общинските администрации в общините Ивайловград, Тополовград,  Симеоновград и Хасково.

  От всички извършени проверки  85 бр. са съвместни. Те са извършени от РЗИ и ОДМВР, както и РЗИ с ОДБХ.

  Връчени са 8 бр. предписания и 4 АУАН.