Областна администрация-Хасково търси „Посланици на доброто“


Държавна агенция „Закрила на детето“ провежда две конкурсни инициативи - отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и наградата „Посланик на доброто“. Наградите се присъждат всяка година като признание за развитие и утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за щастливо детство. Областна администрация-Хасково се включва в инициативите и поканва всички желаещи, които имат отношение към грижата за децата и тяхното пълноценно развитие, да се включат в конкурса или да номинират кандидати.
Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ се връчва за постижения в четири категории: устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновации, значимо партньорство.

Могат да кандидатстват или бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, читалища и други.

Участието в конкурса става чрез попълването на формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето -  https://sacp.government.bg. Към формуляра трябва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията. Срокът за подаване на номинации е до 26 октомври 2021 г.

Наградата „Посланик на доброто“ се връчва на личности, включително и деца, граждански организации, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение. ДАЗД търси истории за сторено добро от цялата страна, като най-вълнуващите от всички ще бъдат заснети и популяризирани от Агенцията. Желаещите могат да изпращат истории за сторено добро, спазвайки няколко условия - обем до една стандартна страница за всяка история  (A4, 2500 знака), посочване лице за контакт.

Областна администрация-Хасково също ще отличи участниците от конкурсната инициатива „Посланик на доброто“. Желаещите могат да подават историите си за доброто на адрес: гр. Хасково, пощенски код 6300, пл. „Свобода“ 5, Областна администрация-Хасково. Официален електронен адрес: oblast@hs.government.bg. Телефон за контакт: +359 38 608 011.

Срокът е до 15 октомври.