Вицепрезидентът Илияна Йотова и областният управител Минко Ангелов участваха в конференция "Миграционният поток: ролята на институциите и на обществото"


    Областният управител инж. Минко Ангелов говори за изключителната важност  на област Хасково като европейска граница, където всички структури са призвани да гарантират не само обществената сигурност на региона, но и на България и ЕС. Това се случи на конференция за бъдещето на Европа на тема: "Миграционният поток: ролята на институциите и на обществото", организирана от Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент. Официален гост на провелото се днес в Хасково събитие бе вицепрезидентът Илияна Йотова. В конференцията участие взеха и заместник областните управители Виолета Желева и Мартин Узунов.

      Г-жа Йотова откри конференцията и даде важни акценти, които трябва да адресираме към европейската общност. Това са споделената отговорност за охраната на външната граница на ЕС и поддръжката на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип /т.нар. ограда/, промяна на Дъблинския регламент и др. Тя също открои ролята на структурите, призвани да се справят с миграционния натиск в област Хасково, тъй като отговорната им работа е залог за сигурността на целия ЕС.

      Инж. Минко Ангелов обърна внимание на това повече европейски структури да бъдат съпричастни и да оказват помощ, особено в условията на увеличен миграционен натиск, какъвто се наблюдава в последните месеци. Той изнесе данни, че за периода 11-17 октомври, 2021 г. на вход на държавната граница са задържани 67 лица. Общо през седмицата са предотвратени опити 2285 граждани на трети страни да преминат през границите на страната на вход, като 2218 от тях самостоятелно са се завърнали във вътрешността на съседни държави /2038 в Р Турция и 180 в Р Гърция/.

       За периода от началото на годината до 17 октомври на вход са задържани 1040 лица. От тях 711 са на границата с Р Турция и 289 – на Р Гърция, а останалите 31 на границата с Р Сърбия. Това е близо 3 пъти увеличение спрямо същия период на 2020 г. Преобладават гражданите на Афганистан – 39, 1% и Сирия 32,2 %., каза областният управител. Той акцентира, че МВР полага големи усилия и успява да се справи с миграционния натиск и да гарантира общественото спокойствие.

       Тъй като на конференцията не присъстваха поканените представители на центрове за мигранти в областта, г-н Ангелов информира присъстващите за актуалната обстановка в тях.

       Според последните данни Регистрационно-приемателният център в Харманли е запълнен на 42%, или 1132 души. Настанените в него чужденци са най-вече от Сирия, Ирак, Мароко, като сирийците са 1078. В Транзитен център Пъстрогор капацитетът е запълнен на 66 %. Почти всички от настанените там към 20 октомври чужденци – 212 на брой, са от Афганистан.

     В Специалният дом за временно настаняване на чужденци към Дирекция "Миграция"-МВР в Любимец, който е от затворен тип, към 22 октомври, 2021 г.  са настанени 530 лица, предимно граждани на Афганистан - 359 и Сирия - 114. 

     Буквално преди няколко дни с решение на Министерски съвет управлението върху инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница или т.нар. ограда, бе предоставено на Министерството на вътрешните работи. Това се случи и в областите Бургас и Ямбол“, информира областният управител.

    Той бе категоричен, че в ситуация на засилени миграционни потоци е необходимо и наложително  задълженията и отговорностите да бъдат разпределени солидарно в голямата общност, каквато е ЕС.

      снимките са предоставени любезно от Haskovo.net