2054 ученици от област Хасково се обучават от разстояние в електронна среда


  Общо 2054 са учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в училищата на територията на област Хасково към 27.10.2021 г. Паралелките в ОРЕС са 85.

  От утре – 28.10.2021 г. се преустановяват присъствените занятия на 50 % от паралелките в училищата в община Свиленград, тъй като 14-дневната заболяемост там днес премина 500 на 100 000 население – 529.45.

  На ротационен принцип са учениците в Природо-математическата гимназия в Хасково, като в момента в ОРЕС там са 12 паралелки. Също на ротационен принцип са учениците от 9-те училища в Община Харманли, където 14-дневната заболяемост още миналата седмица премина 500 на 100 000 население.

  В СУ „Стефан Караджа“ всички 9 паралелки /204 деца/ са в ОРЕС.

 36 ,са децата, които са в ОРЕС по чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 на Закона за предучилищното и училищното образование. Това са ученици, обучаващи се от вкъщи по здравословни причини, удостоверени с медицински документ и касаещи собственото или здравето на лица, с които живеят на един адрес, както и по избор на ученика или родителя след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. Обучението може да бъде за срок до 30 дни или до края на обявената. извънредна епидемична обстановка.