Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50 % от паралелките в училищата в общините Хасково, Маджарово и Димитровград


    От утре /29.10.2021 г./ се преустановяват присъствените учебни занятия на 50 % от паралелките във всички училища на територията на общините Хасково, Маджарово и Димитровград.

    Това се налага, тъй като 14-дневната заболяемост в тези общини премина 500 на 100 000 население. Към днешна дата е в община Димитровград тя е 538,88, в община Хасково – 513.20 и в община Маджарово – 592.59. От Регионалното управление на образованието в Хасково изпратиха доклад до МОН.

   Обучението ще става по график на ротационен принцип, като 50 % от паралелките ще водят присъствени занятия, а останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда. Срокът е 2 седмици или до промяна от Министерството на здравеопазването на противоепидемичните указания, касаещи училищата.