В област Хасково няма отказали да се преброят граждани


    На територията на област Хасково не е имало откази от граждани при извършване на преброяването на населението и жилищния фонд, хората са се отнесли отговорно и са оказвали съдействие на преброителите. Това бе отчетено днес на финалното заседание на Областната преброителна комисия в област Хасково. Заседанието бе председателствано от зам. областния управител Виолета Желева, която благодари на всички институции, участвали в кампанията и спомогнали за нейното успешно реализиране.

  Област Хасково е една от най-добре представилите се в страната по отношение на обхванати преброителни участъци, информира Светла Велева, началник на отдел „Статистически изследвания“ Хасково към Националния статистически институт. Територията на областта бе разделена на 370 контролни района и 1141 участъка, като само 7 от тях не са обхванати и за които ще се търси информация по административен път.

   На срещата днес бе отчетен слабият интерес към онлайн преброяването и първоначално затруднената регистрация в електронната система. Във финалния си доклад Областната комисия акцентира, че едно максимално опростяване на анкетните карти, които да са разбираеми за всеки български граждани, би дало много по-добър резултат. Преброилите се електронно лица в областта са 55 580 или 24.9% и съответно жилищата са 21 387 или 17.3%.

   Данните от хартиените преброителни карти се обработват в момента от служителите на отдел „Статистически изследвания“ Хасково. Публикуването на експресните резултати ще стане до края на м. ноември, 2021 г.

   Припомняме, че в изпълнение на законовите разпоредби преброяването на населението и жилищния фонд в Р България бе проведено в периода 7 септември-10 октомври, 2021 г.