Преустановяват се присъствените учебни занятия в 6 общини


В 6 общини от област Хасково се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата, считано от 8.11.2021 г. Това са общините Хасково, Димитровград, Маджарово, Харманли,, Свиленград и Любимец, където е достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население. Началникът на РУО Хасково Веселина Павлитова е изпратила доклад до МОН. Преустановяването става в съответствие с последната заповед на здравния министър от 3.11.2021 г. С днешна дата към 5-те общини с 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население се добавя и община Любимец.

В останалите общини – Ивайловград, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово и Тополовград, от 8.11.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата, поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население. Присъственото обучение ще се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

Към 5.11.2021 г. заболяемостта по общини на 100 хил. население е в проценти, както следва: Димитровград – 716.32, Ивайловград – 420.17, Любимец – 532.09, Маджарово – 641.98, Минерални бани – 417.89, Свиленград – 751.63, Симеоновград – 425.87, Стамболово – 358.19, Тополовград – 330.34, Харманли – 668.60, Хасково – 680.73.