307 проверки за спазване на противоепидемичните мерки извърши РЗИ Хасково


307 са извършените проверки от Регионалната здравна инспекция по спазването на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково. Те са направени в периода 1-7 ноември, 2021 г.

Проверени са 80 заведения за обществено хранене, 127 търговски обекта, 1 нощно заведение, 50 обекта с обществено предназначение, 3 лечебни заведения и 46 други обекти /бензиностанции и др./.

Извършени са и 4 проверки от Общинската администрация в Тополовград.

Съставено е едно предписание.