Област Хасково е в готовност за зимния сезон


Работна среща във връзка с настъпващия зимен сезон 2021-2022г. и необходимостта от координиране на дейностите при усложнени зимни условия се проведе днес в зала „Марица" в Областна администрация-Хасково. Тя бе водена от областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов. На срещата присъстваха представители на общините и структури на държавни институции.

Директорът на ОПУ-Хасково Радостин Ламбрев каза, че ОПУ-Хасково има сключен договор с ,,АБ” АД за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1010,936 км републикански пътища ǀ , ǀǀ и ǀǀǀ клас, както и договор за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 113,530 км от АМ ,,Марица”.

Организацията по снегопочистването на републиканските пътища ще се извършва съгласно изработен и съгласуван с директора на ОДМВР-Хасково и директора на РДПБЗН-Хасково План за зимно поддържане – зима 2021-2022г., който е одобрен от АПИ.

Съгласно Плана необходимите материали за пътища ǀ , ǀǀ и ǀǀǀ клас за зимния сезон са следните: пясък – 12 530т., сол – 5 100т., CaCl – 22 т., като 4120т. пясък, 2415т. сол и 14т. CaCl са вече осигурени.

Съгласно Плана за АМ ,,Марица” са необходими 1 000т. сол и 100т. CaCl. 60% от необходимото количество е осигурено към момента.

Фирмите ежедневно доставят инертни материали по определените депа, обясни директорът на ОПУ-Хасково. Пътноподдържащите фирми ще работят по изготвен Оперативен план.

ОПУ-Хасково има подписани споразумителни протоколи със седем общини за съвместно финансиране на републиканските пътища в чертите на градовете за 2022г., добави Радостин Ламбрев.

Просрочените задължения от миналата година към пътноподдържащата фирма са разплатени и са осигурени необходимите средства за зимен сезон 2021-2022г., стана ясно още на срещата.

От ОПУ-Хасково, ОДМВР-Хасково и Отдел „Автомобилна администрация"-Хасково имат създадена координация на действията с цел ограничаване и спиране на автомобилния трафик в отделни участъци от пътната инфраструктура, при усложняване на зимната обстановка.

Представителите на общините уточниха, че е създадена организация за работа при тежки и усложнени зимни условия. Те добавиха, че разполагат с финансов ресурс и са осигурени необходимите материали. Също така са сключени договори със снегопочистващи фирми.

От община Харманли и община Симеоновград изразиха притеснение единствено от ВиК авариите, тъй като след отстраняването им, служителите на водното дружество не възстановявали пътната настилка.

От община Димитровград коментираха, че проблем възниква не само при аварии на ВиК, но и след свързване на битови абонати на Ситигаз България.

Инж. Минко Ангелов проведе разговор с директора на ВиК-Хасково. Директорът на водното дружество Божидар Желязков се ангажира да бъде възстановена настилката на участъците, където са извършени ремонтите по ВиК авариите.