Генералният консул на Република Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю се срещна с г-жа Катя Панева


Генералният консул на Република Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю и областният управител на област Хасково Катя Панева обсъдиха двустранните отношения и възможности за бъдещо сътрудничество. Срещата се състоя в Областна администрация-Хасково.

 

Г-жа Панева каза, че проектните дейности по трансгранични програми играят важна роля за създаването на устойчиво развитие на туризма и популяризиране на културното наследство в двете страни. Досега са се реализирали редица инициативи, които са довели до укрепване на сътрудничеството и двустранните отношения. Искрено се надявам и в новия програмен период да се финансират проекти, които да популяризират културно-историческото наследство в трансграничните региони като Хасково и Одрин и да подпомогнат туризма, добави г-жа Панева.

 

Г-н Корхан Кюнгерю подкрепи думите на областния управител на област Хасково и каза, че проектите, които се реализират, са изключително полезни за търговията и културния обмен между двете държави. Г-жа Панева обясни, че голяма част от дребните търговци от област Хасково осъществяват търговия от Турция.

 

Генералният консул коментира още, че Република Турция и Република България са не само съседни и приятелски страни, но и съюзнически, подчертавайки участието и на двете държави в организации като НАТО.

 

Той изрази надежда в най-скоро време да посети Димитровград, тъй като вече е посетил няколко населени места от региона.

Г-жа Панева каза, че ще го запознае с културното наследство в района и историята на града.