Областният управител на област Хасково Катя Панева свика Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково


Областният управител на област Хасково Катя Панева свика Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково, където бе обсъден държавният план-прием за учебната 2022-2023 година за учениците след 7 клас. Работната среща се състоя в зала „Марица“ на Областна администрация- Хасково.

Държавен план-прием в 8 клас в област Хасково ще бъде обявен в 27 училища. 9 са професионалните гимназии, а 4 са профилираните гимназии. Средните училища с професионални паралелки са 5. Те са в Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, с. Караманци и с. Стамболово. 5 са и средните училища с профилирани паралелки. В Хасково са 2, а в Свиленград, Димитровград и Харманли по едно учебно заведение. Средните училища с професионални и профилирани паралелки са общо 3 – в Ивайловград, Любимец и Тополовград. Има и едно обединено училище на територията на областта.

Старши експертът по професионално образование и обучение към РУО-Хасково Дарина Станчева показа статистическите данни на реализирания план прием в национален мащаб за последните три учебни години. Реализираните професионални паралелки през учебната 2019-2020 г. са били 1301, а през следващата 1359. През 2021-2022 г. се бележи също увеличение – 1381. Броят на реализираните профилирани паралелки е намален. През учебната 2019-2020 г. те са били 1024, през 2020-2021 г. – 952, като толкова остават и през учебна година 2021-2022 г.

Началникът на РУО-Хасково Веселина Павлитова подчерта, че политиката на национално ниво в сферата на образователната система е да се увеличи броят на професионалните паралелки, а да бъдат намалени профилираните паралелки.

Приоритет на Министерството на образованието е също дуалното обучение (обучението чрез работа), което е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, коментира още г-жа Павлитова.

Седмокласниците в региона в учебната 2020-2021 са били 2009, а през учебната 2021-2022 г. са 1970, което е с 39 по-малко ученици, уточни г-жа Станчева.