Държавният план-прием в VІІІ клас за учебната 2022-2023 г. в учебните заведения на територията на област Хасково ще бъде осъществен в 78 паралелки


 

Онлайн заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково  проведе днес областният управител на област Хасково Катя Панева. На него бе разгледано и обсъдено предложение на РУО-Хасково за реализиране на държавния план-прием за учебната 2022-2023 година за учениците след VІІ клас.  

 

Предложението e държавният план-прием в VІІІ клас за учебната 2022-2023 година в учебните заведения на територията на област Хасково да бъде осъществен в 78 паралелки.

 

Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково гласуваха предложението на г-жа Веселина Павлитова, началник на РУО-Хасково. Предстои то да бъде съгласувано с Министерството на образованието.