Приеха законови промени за търсещи работа чужденци с временна закрила


С промени в Закона за насърчаване на заетостта, влезли в сила от 3 юни 2022 г., се дава право на всеки чужденец, ползващ временна закрила по Закона за убежището и бежанците, който търси работа и е навършил 16 години, да може да се регистрира в съответните териториални подразделения на Агенцията по заетостта. Те конкретно касаят украинските граждани с временна закрила, пребиваващи на територията на България.

Според поправките, чужденец, ползващ се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, може да се регистрира на адреса, на който се е установил и пребивава.

Адресът може да се удостовери с адресна карта на чужденец, регистрационна карта от мястото на настаняване, по смисъла на Закона за туризма, декларация от лицето, на чийто адрес пребивава лицето, ползващо се от временна закрила, документ от общината или друг документ, съдържащ данни за адреса. 

Подробности за регистрацията за работа могат да се получат в Агенцията по заетостта и нейните териториални подразделения.