Започват 72-часови проби на газовата връзка Гърция-България


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов се срещна с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при проверка на интерконектора Гърция-България. На срещата днес участваха още директорът на ДНСК арх. Деляна Панайотова и изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева, работеща по проекта за газовата връзка.

 

До няколко дни ще бъдат одобрени всички екзекутиви и ще се пристъпи към издаването на Акт 15.

“Надявам се в рамките на два дни да бъдат събрани всички актове, защото за да бъде подписан Акт 15 зависи от това строителят да събере всички актове и Надзорът да ги разпише. Държавата в наше лице е помагала многократно при събиране на всички документи. Те бяха събрани още през предходната седмица с голямата помощ на тримата областни управители – на Хасково, Кърджали и Стара Загора.“, обясни арх. Шишков.

„Държавата ще окаже помощ и относно лабораториите, които извършват изследванията. Ще помолим лабораториите да приключат изследванията до два дни, за да може наистина да бъде издаден Акт 15 още в петък.“, каза още министърът регионалното развитие и благоустройството.

 

Приключването на първия етап ще позволи конекторът да бъде въведен в експлоатация, стана ясно още на срещата. Сега предстои да започнат 72-часови проби.

Пробите ще бъдат извършени в рамките на три дни – днес, утре и в сряда, които също документално трябва да бъдат представени пред ДНСК и МРРБ.  „Има газ в тръбите към момента, но в случая става въпрос за вдигане на налягането. Един по-сериозен тест ще започне от Булгартрансгаз. Паралелно от това ще бъде закупена допълнително по-сериозна част газ от Трансадриатическия газопровод.“, коментира изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева.