Вписват 174 бр. военни паметници в Областен регистър и картотека


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе заседание
на Областната комисия „Военни паметници“ в зала „Марица“ на Областна-Хасково.
Приет бе Областен регистър и картотека на военните паметници на област Хасково. Секретарят на Областната комисия Делчо Кунчев обясни, че
паметниците, които ще бъдат вписани в регистъра са 174, тъй като част от първоначално подадените са отпаднали. Причината е, че не отговарят на
определението за „военен паметник“ по Закона за военните паметници, обясни г-н Кунчев.

Премахнати от списъка са 15 бр. паметници в 4 общини:

Паметници от община Хасково:
1. „Паметна плоча на камък на загиналите руски кавалеристи от с. Конуш“
2. „Паметна плоча на лагеруващите руски войски в селото от с. Орлово“
3. „Паметна плоча на загинал руски воин в Хасково в Руско-турската война“
4. „Паметна плоча на Таньо Петров Талев с. Криво поле“ (осъден на смърт и
разстрелян за „антивоенна дейност“ през 1916 г.)
5. „Паметна плоча на загиналите в Освободителната война от с. Малево“ (Убити
от с. Малево в Освободителната война 1878 г. Колю Митев Киришев; Георги
Иванов Терзиев; Димитър Бойдев Кашев; Андрю Въков Андрев). Изчаква се
отговор от директора на Национален парк-музей Шипка-Бузлуджа за изясняване
статута на убитите, т.е. дали са били опълченци, което ще определи и статута на
самия паметник
6. „Паметна плоча посветена на героизма на руските войски с. Стойково“
7. „Паметник на капитан Петко войвода гр. Хасково“
Паметници на община Любимец:

1. „Паметна плоча на мл. лейтенант Петър Ивайлов Петров гр.Любимец“
(служител на „Пожарна безопасност и защита на населението“)
2. „Паметна плоча на Иван Димитров Костадинов с.Оряхово“ (убит през
1925 г.)
3. „Паметна плоча на редник Атанас Христов Папукчиев гр.Любимец“
(застрелян в казармата през 1943 г.)

Паметници в община Симеоновград:

1. „Бюст на Христо Ботев с. Свирково“
2. „Бюст на Теньо Желев Чартуков с. Тянево“ (убит през 1925 г.)
3. „Паметник на загиналите от 30-ти Шейновски полк в поделение 22120“
(намира се във военен имот с отпаднала необходимост)

Паметници в община Ивайловград:

1. „Паметна плоча-чешма на преминалите Руски войски 1878 г. с.
Камилски дол“
2. „Паметник-костница на загиналите руски войни край с. Славеево
през 1878 г.

Областният регистър „Военни паметници“ включва общо 174 военни паметника на територията на цялата област. По общини броят на паметниците е както следва:
Хасково – 27 ;
Димитровград – 30 ;
Харманли – 13 ;
Любимец – 14 ;
Свиленград – 23 ;
Симеоновград – 8 ;
Тополовград – 15 ;
Стамболово – 9 ;
Маджарово – 4 ;
Ивайловград – 25 ;
Минерални бани – 6.

Комисията гласува и втора точка от Дневния ред. Приет бе идейно-художествен проект за изграждане на военен паметник в с. Остър камък, община Харманли. Той е дело на частна инициатива.