Министерство на иновациите и растежа организира онлайн информационен ден за мярката за подкрепа на индустриални зони и паркове


Министерство на иновациите и растежа организира онлайн информационен ден за мярката за подкрепа на индустриални зони и паркове. Повече информация за регистрация, както и за достъп до онлайн срещата може да намерите на следния линк:

https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-organizira-onlajn-informaczionen-den-za-myarkata-za-podkrepa-na-industrialni-zoni-i-parkove/