ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: “ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБЛАСТ ХАСКОВО“


Конкурсът е част от дейностите по Проект “Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион” / “Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross- Border Area”, с акроним SMS-CBA, одобрен за финансиране по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2014 - 2020” съгласно сключен Договор № B2.6c.12/01.07.2020 г. Областна администрация Хасково също е партньор по проекта.

Целта на настоящата дейност по проекта е въвличане на младите хора от трансграничния регион в опознаването и популяризирането на туристическия му потенциал.

Конкурсът се организира в четири направления:

  • Рисунка;
  • Фотография;
  • Мултимедийна презентация;
  • Пътепис

В конкурса могат да участват ученици от 5-ти до 12-ти клас на всички училища и извънкласни школи в областите Кърджали, Смолян и Хасково с авторски творби от посочените категории, които не са участвали в други конкурси.

Участниците ще бъдат разпределени в следните категории:

  1. Първа категория: ученици от 5-ти до 7-ми клас;
  2. Втора категория: ученици от 8-ми до 12-ти клас.

Крайният срок за изпращане на творбите в Областна администрация Кърджали е 30 март 2023 г. Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани.
 

Заедно с творбата е задължително всеки участник да попълни и изпрати и съответната декларация:

Декларация-съгласие на родител – за ученик, ненавършил 18 години:
https://kardzhali.org/newsite/wp-content/uploads/2023/01/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-1.docx 

Декларация-съгласие на участник – за ученик, навършил 18 години:
https://kardzhali.org/newsite/wp-content/uploads/2023/01/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-1.docx 

Изпратена творба за участие без подписана Декларация за съгласие няма да бъде журирана!

Подробна информация за регламента с условията и параметрите за участие в конкурса може да намерите на следния линк:
https://kardzhali.org/newsite/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3/