27,54 % е избирателната активност в област Хасково към 16:00 часа                    
                    

ОБЛАСТ ХАСКОВО
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2  април 2023 г. 
Област Хасково Брой избиратели Брой гласували избиратели
към 11.00 ч.  избир. активност %  към 16.00 ч.  избир. активност % 
Димитровград 46354 3522 7,60 11408 24,61
Ивайловград 6131 947 15,45 2110 34,42
Любимец 7730 1394 18,03 2914 37,70
Маджарово 3073 506 16,47 1055 34,33
Минерални бани  6729 1054 15,66 2704 40,18
Свиленград 18560 2872 15,47 6342 34,17
Симеоновград 6725 823 12,24 1898 28,22
Стамболово  12535 1361 10,86 3731 29,76
Тополовград 8379 1004 11,98 2422 28,91
Харманли 21104 1933 9,16 5218 24,73
Хасково 89449 8139 9,10 22649 25,32
ОБЩО: 226769 23555 10,39 62451 27,54