Заместник областният управител на област Хасково Митко Петров откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Хасково


   

Заместник областният управител на област Хасково Митко Петров откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Хасково.  То бе свикано със Заповед на областния управител и се проведе в законоустановения срок от 14 дни от обявяването на резултатите от изборите,  съгласно чл. 23 от ЗМСМА.

Г-н Петров започна с приветствие тържественото заседание в сградата на Община Хасково.

,,Уважаеми госпожи и господа, преди малко Ви казах, че се надявам всяка дума от клетвата да премине през сърцата и умовете Ви, да я осмислите и изпълните със съдържание. Вярвам искрено, че всеки съветник, който изрича клетвените думи, трябва да остави извън тази зала личните си интереси и тясно партийните си предпочитания. Правил съм го и аз, в качеството си на общински съветник и знам колко голяма е отговорността да служиш на Хасково и неговите хора. И независимо дали изричате клетва за първи или за пореден път, от днес нататък Вие носите отговорност, както за големите стратегически решения за развитието на Хасково, така и за най-малките на пръв поглед промени в града и селата от общината. Не забравяйте, че зад всяко Ваше решение, стои съдбата на някой човек, наш съгражданин, който разчита на Вашата мъдрост! Затова се надявам от днес нататък в Общински съвет Хасково да се настанят разум, отговорност и далновидност. И този ре-старт на местната законодателна власт е новата възможност, която гражданите Ви дадоха, за да се докажете като хора, които наистина носят Хасково в сърцата си. Пожелавам Ви успешен мандат и разумни решения!”, каза заместник областният управител на област Хасково в словото си.

След това се проведе процедурата по полагане на клетва от всички новоизбрани 41 общински съветници, водена от Г-н Петров.

След клетвата, думата бе дадена на най-възрастният общински съветник – Георги Иванов.

На тайно гласуване с 32 гласа „за“ от 41 гласували общинските съветници  избраха за свой председател Таня Захариева.