Стартира информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар, срещата в Хасково е на 18 ноември


Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартират информационна кампания, посветена на предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната. Информационната среща в Хасково ще бъде на 18 ноември, 2015 г. /сряда/, от 16.30 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. В нея ще участва заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който ще води екипа на Министерството на енергетиката. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергията, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година. Областна администрация Хасково кани заинтересованите граждани да присъстват на срещата.

Светлана НИКОЛОВА