Проект „Етнически толерантен работодател“ ще стартира пилотно в Хасково


Кръгла маса по проект „Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране“,  ще се проведе в Хасково на 9 октомври, т.г., от 15 ч. в зала на хотел „Родопи“. Форумът е организиран от Социална фондация „Инди-Рома 97“ и Областна администрация Хасково. В него ще участват и членовете на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Хасково.
В рамките на кръглата маса ще бъдат обсъждани конкретните механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст. Предвидено е в дискусиите да се включат представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност. За пръв път в България ще бъдат представени две актуални социологически и сравнително-правни изследвания по темата. Ще бъде презентиран и иновативния европейски модел, а именно марката „Етнически толерантен работодател“, който стартира пилотно в Хасково, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.
На форума ще се дискутира и въвеждането на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др.
Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.