Комисията по заетост ще разгледа предложенията за Регионални програми за заетост и обучение


Ще бъдат разгледани и одобрени представените предложения за Регионални програми за заетост и обучение, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. Те ще бъдат включени в Националния план за действие по заетостта през 2012 г.