Областният съвет за развитие заседава утре в нов състав


Освен кметовете и председателите на ОбС, на заседанието ще присъстват и представители на организации на работодателите и синдикатите.

Членовете на съвета ще определят представители на общините в състава на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. Предвижда се обсъждане и определяне на общи приоритети на общините за включване в актуализирания документ на Областната стратегия за развитие на област Хасково 2009-2013 г.

Дневният ред включва още дискутиране на въпроси, свързани с превенция на наводненията от реки и язовири, както и подготовката на общините за зимния сезон.