Готови ли са общините за зимата?


Целта на срещата е да се провери готовността на общините и регионалните структури за зимния сезон, както и да се отстранят своевременно проблеми по подготовката. Ще се наблегне основно на координацията и взаимодействието на институциите за справяне в усложнена зимна обстановка.