Европейско финансиране за екопроекти на общините


Представители на 11-те общини от Хасковска област, експерти от РИОСВ и Басейнова дирекция- Пловдив, управители на ВиК дружествата от региона ще обсъдят със заместник – министъра на околната среда и водите Ивелина Василева темите „Биоразнообразие”, „Отпадни води” и „Отпадъци” и възможностите за финансиране на свързаните с тях проекти.

Инициатор на проявата е депутата от Хасково и член на постоянната комисия по околна среда и води в Народното събрание- Фани Христова.