Генералният консул на Република Турция ще гостува в Областна администрация Хасково


Партньорите от Област Хасково и провинция Одрин разработващи проекти по Втора покана за набиране на проектни предложения ще обсъдят степента на готовност за подаването им, както и създаване на нови партньорства между институции и организации от трансграничния регион.

30 членната делегация от Одрин се води от заместника на валията на провинция Одрин- Бейазът Танч.

Павлина Николова