ПРЕДСТОЯЩО В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО


Областният управител Ирена Узунова и директорът на ОД „Земеделие“ Хасково Дора Ангелова ще връчат трудови договори на 25 млади специалисти  на  01.02.2013 година от 11.30 часа във фоайето на Областна администрация Хасково. Договорите са одобрени по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ и са за специалисти до 29 години с висше образование със специалности - агрономство, зооинженерство, икономика, инженерство.
Младите специалисти ще работят в Общинските служби по земеделие на 11-те общини на областта, както и в Областна дирекция „Земеделие“. Те ще бъдат обучени за работа със земеделските производители по регистрация, при кандидатстване по мерките за „Директни плащания 2013“, както и в обработване на статистическата информация в сектор земеделие за ЕВРОСТАТ. Към настоящия момент над 10 800 земеделски производители са в пряк контакт с областната дирекция и общинските служби по земеделие в Хасковска област.