Прессъобщение


Областна администрация Хасково организира работна среща на потенциални бенефициенти от българо-турския трансграничен регион във връзка с Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 г.
Основната цел на мероприятието е подпомагане на потенциалните кандидати от област Хасково и област Одрин в процеса на установяване на партньорства и идентифициране на проектни идеи за кандидатстване по отворената покана.
От област Одрин, Р Турция на срещата ще присъстват Зам. областен управител, директори на дирекции както и представители на асоциации и училища.
Срещата ще се проведе на 18.03.2013 г. от 10.00 ч. в зала „Марица“, ет. I на Областна администрация Хасково.
Форумът е отворен за представители на институции и организации от  трансграничния регион. Желаещите да участват в срещата е необходимо да потвърдят своето участие на тел. 038/60 80 21 – Желязко Колев, ст. експерт в отдел “РРДС“ при Областна администрация Хасково.

ДНЕВЕН РЕД НА РАБОТНАТА СРЕЩА

18 март 2013 г., 10.00 часа,  зала „Марица“ ет. I  
Областна администрация Хасково, пл. „Свобода“ № 5

Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция ИПП 2007 - 2013
10:00 – 10:30    Регистрация
10:30 – 10:40

Откриване на срещата
Приветствие от г-жа Ирена Узунова – Областен управител на област Хасково и г-н Айхан Озкан – Зам. областен управител на област Одрин
10:40 – 11:10    Кратко представяне на възможностите за кандидатстване и новите моменти по Третата покана за набиране на проектни предложения
Г-н Иван Делчев – Ръководител на Съвместния технически секретариат по Програмата за ТГС България - Турция
11:10 – 11:30    Дискусия: въпроси и отговори
11:30 – 12:00    Представяне на участниците от двете страни на границата в транс-граничния регион    
12:00 - 13:00    Установяване на партньорства и идентифициране на съвместни проектни идеи

 

Списък на институциите и организациите от област Одрин,
заявили участие в срещата на 18.03.2013 г.

№    Институция/организация
1.    Областна администрация Одрин
2.    Областна дирекция „Бедствия и спешни случаи“
3.    Ромска асоциация Одрин
4.    Околия Мерич
5.    Околия Ипсала
6.    Регионална дирекция „Фондации“
7.    Офис на Мюфтийство - Одрин
8.    Специализирана Администрация Одрин
9.    Дирекция „Индустриална зона“
10.    Отдел Полиция
11.    Фондация „Социална помощ и солидарност“
12.    Областна Дирекция „Новини  и информация“
13.    Дирекция „Здравеопазване“
14.    Тракийски университет
15.    Асоциация „Консултативен център за жени“
16.    Областна дирекция „Култура и туризъм“
17.    Околия Узункюпрю
18.    Околия Кешан
19.    Областна дирекция „Образование“
20.    Околия Лалапаша
21.    Средно училище Плевне
22.    Областна дирекция „Храни, земеделие и животновъдство“
23.    Областна дирекция „Семейство и социални политики“
24.    Средно училище Истиклал