Областният съвет за развитие ще заседава на 10 октомври


Областният съвет за развитие на област Хасково ще обсъди и съгласува Регионалните генерални планове на ВиК системите и съоръженията в областта. Това ще стане на заседание на съвета, което ще се проведе на 10 октомври, 2013 г., от 11 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.