Комисията по заетост ще съгласува държавния план-прием за следващата учебна година


Предложението на Регионалния инспекторат по образование-Хасково за държавния план-прием за учебната 2014/2015 г., ще бъде обсъдено и съгласувано на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
Заседанието ще се проведе на 28 януари, т.г. /вторник/, от 10.30 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
Обсъждането и съгласуването на държавния план-прием е в съответствие с чл. 25, ал.4 от Закона за професионалното образование  и обучение и чл. 49, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.