Конференция на тема „Публични политики в Хасковския регион“, ще се проведе в Областна администрация


Научно-практическа конференция „Публични политики в Хасковския регион“, организирана от Областна администрация Хасково и Центъра за публични политики към СУ „Св.Климент Охридски“, ще се проведе на 5 септември 2014 г., от 9.30 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
Конференцията ще отрази теми и процеси в региона, разгледани през перспективата на понятията Публични политики и Добро управление. Ще бъде представен новият тематичен брой на електронното академично списание „Публични политики.bg”, посветен специално на публичните политики в Хасковския регион. Основни говорители на събитието ще бъдат ръководителят на Центъра за публични политики към СУ “Св.Климент Охридски“ проф.Тодор Танев и авторите в броя.
Непосредствените цели на конференцията са да даде възможност публично да се представят локални и регионални проблеми за решаване в мандата на следващото НС; да се представят популярно и надпартийно модерните представи за демокрацията на Добро управление, почиващо върху публичните политики и техните мрежи, както и причините всичко това да е алтернатива на досегашния партиен модел, който ще бъде по-ефективен за всички – самите партии, гражданското общество и органите на местното самоуправление; да се адаптира този нов модел на прагматичната политика към актуалните проблеми и перспективи пред Хасковския регион и да се даде възможност за публично изслушване на мненията, претенциите и отговорностите,  с които се ангажират едни пред други различни групи по интереси – политически, стопански и пр.