Генералният директор на НКЖИ инж. Милчо Ламбрев ще даде официален старт за изграждането на нови тягови подстанции


На 08.09.2014 г. (понеделник) ще бъде даден официален старт на строителните дейности по обект „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград“, част от проект  „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“.
Събитието ще се проведе в района на жп гара Симеоновград, от 12.00 часа.
Проект  „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Стойността му е 21 368 018,00 лева без ДДС.