Регионалните програми за заетост и обучения ще разгледа утре Комисията по заетост


Комисията по заетост към Областния съвет за развитие ще проведе заседание утре /29 октомври, 2014 г., сряда/, от 11 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
На заседанието ще бъдат разгледани и одобрени представените предложения за Регионални програми за заетост и обучения, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.