Възможностите за инвестиции в региона ще бъдат дискутирани на организирана от БАИ и Областна администрация среща


Среща-дискусия на тема „Инвестициите в област Хасково – реалност и бъдеще“, ще се проведе на 16 септември, 2015 г. /сряда/, от 11 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. Тя е организирана от Областна администрация и Българската агенция за инвестиции. На нея ще присъства г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на агенцията.
Всеки гост в зала „Марица“ ще има възможност да зададе конкретен въпрос към г-Янев. Ще бъде коментирана разширяващата се дейност на агенцията, която ще съдейства на представителите на бизнеса, имащи идеи за инвестиции в чужбина. Ще бъдат обсъдени и приоритетните сектори за нашия регион, които да бъдат представени пред потенциалните инвеститори.
На срещата са добре дошли всички всички представители на бизнеса в област Хасково и заинтересовани лица.

Светлана НИКОЛОВА