На кръгла маса ще представят постигнатото от Областния координационен механизъм по деинституционализация


Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Областен координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се изпълнява от Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”– клон България и се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Целта на Кръглата маса е да се представи постигнатото до момента от сформирания Областен координационен механизъм по деинституционализация за област Хасково, да се популяризира този инструмент сред широката общественост, както и да се покажат ползите от неговото функциониране.