Утре се подписват първите три договора в областта по Националната пограма за енергийна ефективност


Утре, 19.2.2015 г., в Областна администрация Хасково ще бъдат подписани първите договори за целево финансиране в област Хасково по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Догорите са с 3 сдружения на собствениците от Димитровград. Те ще бъдат подписани от областния управител Добри Беливанов, кметът на Димитровград Иво Димов и представител на Българската банка за развитие.