Областна администрация Хасково организира Регионален форум „Предприемачество в Хасково: Възможности и предизвикателства“


Регионален форум „Предприемачество в Хасково: Възможности и предизвикателства“, ще се проведе на 11 юни, 2015 г., от 14 ч., в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. Форумът е организиран от Областна администрация, в съдействие с Американския университет в България и Предприемаческа организация „ Start It Smart“.

Инициативата цели на популяризира възможностите и условията за развитие на предприемачеството и да представи добри практики, свързани с насърчаване на иновативно бизнес поведение.

Събитието е насочено към широката общественост – ученици, студенти, учители и директори на училища, представители на бизнеса и гражданските организации, заинтересовани страни в сферата на образованието и индустрията, медии и др.

В програмата на форума са включени презентацията „Стартирай умно“ на президента на „ Start It Smart“  Петър Шарков, Възможностите за финансиране на бизнес идеи през новия програмен период от оперативните програми, и представяне на новата програма по предприемачество на Американския университет в България.

Светлана НИКОЛОВА