Информационен ден за електронните услуги на ИА „Главна инспекция по труда“ ще се проведе в Областна администрация


Областният управител Добри Беливанов  ще присъства на информационен ден, на който ще бъдат представени предлаганите от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ електронни услуги, както и възможностите за бърз достъп до информация, свързана с дейността й. Събитието ще се проведе утре /11 септември, 2015 г., петък/, от 10 часа, в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Информационният ден е по проект „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.  Именно по него е разработена информационната система, която ще бъде представена.