Актуални проекти за Южен централен район ще обсъждат в областна администрация Хасково


Областна администрация Хасково ще бъде домакин на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. То ще се проведе на 11 март 2016г. Областният управител на Хасково Станислав Дечев е председател на РСР на ЮЦР. В заседанието ще участват заместник-министри, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общини от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ, професионални гимназии и НПО. 
Една от темите на форума е актуални проблеми, свързани със състоянието на пътя Свиленград- Димитровче-Райкова могила-Щит- Пашово- Сладун- Маточина и пътя Харманли-Тополовград.
Осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда е друг акцент в програмата на заседанието. Членовете на РСР на ЮЦР ще обсъдят и проекта „ Река Марица като фактор за развитието на ЮЦР“ .

Нели Вълкановеа