Форум по повод старта на Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“.


Областна администрация Хасково, съвместно с Агенцията по заетостта организират форум по повод старта на Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Той ще се проведе на 17 март, четвъртък, от 14 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
Форумът се провежда по инициатива на областния управител Станислав Дечев. Идеята е чрез схемата „Обучения и заетост“ да се постигнат максимални резултати в осигуряването на работни места в региона и трайна заетост на безработните. По време на форума експерти от Агенцията по заетостта ще разяснят предимствата на програмата за търговските дружества, общинските фирми, бизнеса и най-вече за безработните над 29г. 
Схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години стартира на 25 март 2016 г. Тя се съфинансира от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
Схемата ще се реализира на два етапа.
-В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
-Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
Приоритетните целеви групи са безработни с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца; и безработни лица на възраст над 54 г.
Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.
Още полезна информация за всички заинтересовани от програмата по схема „Обучения и заетост“ от експерти ще бъде дадена по време на форума в Областна администрация Хасково на 17 март от 14,00ч.

Нели Вълканова